تبلیغات
گاز ِمورچه - نقض غرض

تاریخ : سه شنبه 1391/05/24 | 03:06 | نویسنده : مورچه سوسول
خواهرام واسه شبهای احیا ، رفته بودن روضه خونه همسایه بغلی !
 از وقتی برگشتن ، نیم ساعته فقط دارن راجع به دکوارسیون  و سِت مبل ها و  قاب های دیواراشون برایم تعریف می کنن!.: :.