تبلیغات
گاز ِمورچه - استمرار

تاریخ : جمعه 1391/06/10 | 04:18 | نویسنده : یک مورچه

دربارۀ نحوۀ استفاده روی جعبه اش نوشته :

 جهت ترمیم زخم ٬ روزی 2 بار و در هربار 5 میلی گرم از محلول موضعی فوق را بر روی ضایعۀ پوست بریزید . توجه نمایید که افزایش میزان دُز مصرفی ٬ تاثیری در سرعت ترمیم ضایعه نخواهد داشت

توصیه می گردد جهت بهبود کامل زخم ٬ محلول فوق را به طور پیوسته  و منظم تا انتهای دورۀ درمان مصرف نمایید.
.: :.