تبلیغات
گاز ِمورچه - تصمیم اول

تاریخ : یکشنبه 1391/06/26 | 15:32 | نویسنده : مورچه کتابخون

همیشه به تصمیم اول، احترام می گذارم. تصمیم اولی که به ذهن ت می زند، با همه جان گرفته می شود.تصمیم دوم، با عقل، و تصمیم سوم با ترس... از تصمیم اول که رد شدی، باقی اش مزه ای ندارد...
فقط به یک چیز درعالم موعظه ات می کنم، تصمیم اول را که گرفتی باید بلند شوی و بروی زیر یک خم ش را بگیری... تنها یا بادیگران توفیر نمی کند. باید بلند شوی و فن بزنی...بی چون و چرا...بعد از فن زدن، می نشینی و به ش فکر می کنی و دور و برش را صاف می کنی... تصمیم اول قیچی کردنِ دمِ پراین سر تنگ بود که زیادی بالا نپرد...

 

                                                                          

(قیدار / رضا امیر خانی)
.: :.