تبلیغات
گاز ِمورچه - قوانین رفتاری

تاریخ : چهارشنبه 1391/08/24 | 23:44 | نویسنده : یک مورچه

خاطرم هست چند وقت پیش مصاحبه ای را از دکتر کچوییان میخواندم ، فارغ از موضوع این قسمت صحبت ها    برایم جالب بود :

یک قاعده ای در قضا هست که در مباحثات آماری نیز بکارمیرود. مطابق این قاعده، جاییکه احتمال مجازات کردن یک بیگناه در مقابل احتمال فرار مجرمی از مجازات وجود دارد، احتمال دوم معقولیت داشته و باید بدان عمل کرد.  (به عبارت بهتر) ما با دواحتمال مذکور روبروییم که در یکطرف مجازات بیگناه و در طرف دیگر فرار مجرم است. تساهل و تسامح در اینجا کاملا معقول و موجه است زیرا همانطوریکه در استدلال بر درستی آن قاعده گفته شده است، برای مجازات مجرم فراری همیشه فرصت هست، اما در صورت کیفردادن بیگناه خطایی غیرقابل برگشت صورت گرفته است.

 

پ.ن1: ظاهرا رویکرد دین و اخلاق  نیز درباره مواجۀ آدم ها با یک دیگر،چیزی شبیه به همین است . تلاش برای خوب دیدن رفتار بجای زور زدن در جهت اثبات سوء نیت شان.

پ.ن2:البته عموما محکوم کردن بقیه راهکار خیلی بهتر و ساده تری است ! این جوری یک اعتماد بنفس دلنشینی هم به خود آدم دست میدهد ! حس خود خوب بودن!

پ.ن 3:به این موضوع فکر میکنم که شاید بشود انسان برای رفتار های روزمره اش ، یک سری قوانین ساده پیش خودش داشته باشد ، که هرگاه جایی گیر کرد ، درستی برخوردش را با آنها چک کند!

پ.ن4: متن مصاحبه دکتر کچوییان
.: :.