تبلیغات
گاز ِمورچه - قدیمی ها

تاریخ : جمعه 1391/09/10 | 12:42 | نویسنده : مورچه میهمان

من: بابا چرا نون که گرفتی ، مشّما (پلاستیک) باهاش گرفتی ؟ خشک میشن نون ها ها!

پدر : خجالت کشیدم بگم بده، صد و پنجاه تومان میشد، پول خورد نداشتم  !

_ خجالت چیه آخه پدر من ؟ مشٌما رو که همیشه مجانی میدن!  اینا به اندازه کافی روی نون سود میکنن

_ نه ! بنده خدا خودش حساسه رو این چیزها ، 3 تا نونش میشه 1050 تومان چون خورد نداره 1000 میگیره، دیگه بیشتر از اینش گناه داره !
.: :.