تبلیغات
گاز ِمورچه - ضایع کردن

تاریخ : دوشنبه 1391/09/20 | 10:01 | نویسنده : مورچه سوسول

خودمم میدونم ها، ولی نمیشه درستش کنم .

 اصلا یکی از خصلتهای بد من اینه که وقتی یکی داره یه موضوعی رو با هیجان برایم تعریف میکنه ، اگه تکراری باشه ، اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم و به حرفاش گوش بدم . 

مهلت نمی دم ، می پرم وسط حرفش : "قبلا شنیدم ! نمیخواد بقیه شو بگی ، تکراریه ! " 
.: :.