تبلیغات
گاز ِمورچه - درس نگرفتن

تاریخ : پنجشنبه 1391/10/28 | 09:30 | نویسنده : مورچه سوسول
این چن وقت ، تعداد دفه هایی که دیر میرسم  سرقرارهام و با خودم میگم 
"کاشکی زودتر راه افتاده بودم " 
 زیاد شده !.: :.