تبلیغات
گاز ِمورچه - درد و دل

تاریخ : شنبه 1391/11/7 | 11:51 | نویسنده : مورچه میهمان
داشتم واسه دوستم درد و دل میکرد یهو دیدم قیافش یه جوری شد.
بهم گفت منم همینطور...
ادامه دادم ...
بازم گفت: منم همینطور ...

دقت کردید جدیدا برا هر کی درد و دل میکنی تا بهت ثابت نکنه من بدبخت تر از توام ، ول نمیکنه !!!مورچه ملکه.: :.