تبلیغات
گاز ِمورچه - عاقبت جوگیری

تاریخ : یکشنبه 1391/11/15 | 22:31 | نویسنده : مورچه میهمان

از کلاس زبان برمیگشتم.

تو تاکسی  جوگیر شدم. از دوستم به زبان انگلیسی یه سوال پرسیدم؛ اونم به انگلیسی جواب منو داد.

از ما جوگیر تر راننده تاکسی، فکر کرد ما توریستیم.

کرایه تاکسی که 500 تومان بود،  ازمون گرفت 1000 تومان !!!!

نرخ تاکسی های این دوره زمونه برحسب قیافه و زبان مداوم در حال تغییره .

مورچه ملکه
.: :.