تبلیغات
گاز ِمورچه - قانون مداری --- هاوارد مک دونالد

تاریخ : چهارشنبه 1391/11/25 | 02:31 | نویسنده : مورچه کتابخون

ضربالمثلی شبیه به این مضمون دارند که: قانون را هرگز نشکن، کج کن یا دورش بزن.

یعنی اگر قصد فرار از قانون را هم داری، شکستن قانون ممنوع است و باید به دنبال کلاه شرعی باشی برای دور زدن قانون، کاری که ما گاهی با قوانین شرعی میکنیم

اما این قانون مداری چه حسنی دارد؟ آیا این سختگیری فایده ای هم دارد؟ به نظرم روزی که رفتم و با یک کارت اعتباری ای که تنها 300 دلار موجودی داشت یک ماشین 20000 دلاری کرایه مردم، جواب این سؤال راه گرفتم.فقط شماره کارت اعتباری ام راه گرفت و سوئیچ ماشین فورد را تحویلم داد، نه امضا گرفت، نه کارت شناسایی، نه ضامن کردند و نه سفته و چک ضمانت؛ فقط شماره کارت اعتباری و بس. برای اینکه این بیمه شخص ثالث دریافت کنم کارت اعتباری ام 30 دلار کم داشت ، تمام زمین و زمان را به هم دوختم که کارمند پاکستانی شرکت budget که ماشین را کرایه می داد ، این 30 دلار را نقد بپذیرد ،

گفت قانون این است که همه پول باید در کارت اعتباری باشد و نقد دریافت نمیکینم ، حاضر شدم چند برابر نقد  پرداخت کنم که بیمه شخص ثالث دریافت کنم  ولی نپذیرفت و کارم سخت گیرد کرد

حتی برای بقیه پول، کارم اعتباری دوستم را به کارمند شرکت دادم ولی قبول نکرد و گفت قانون این است که فقط از کارت اعتباری راننده باید استفاده کنیم.درمانده شده بودم، با دوستی تماس گرفتم که راه حل پیدا کنم و از پس کارمند پاکستانی قانون مدار بر بیایم، دوستم گفت امکان ندارد که این درخواست تو پذیرفته شود.زیرا همان قانونی که اجازه نمیدهد تو پول نقد پرداخت کنی این همان قانون است که اطمینان میدهد که با کارت اعتباری کم اعتبار تو ماشین 20,000 دلاری تحویلت دهند. چاره ای نداری جز آنکه بدون بیمه سفر کنی !

از مرد پاکستانی سؤال کردم که می توان بدون بیمه سفر کرد ، توضیح داد که می توان بدون بیمه سفر کرد، توضیح داد که قانون اجباری برای بیمه داشتن ندارد، من هم  قطع امید کردم و راه افتادم و این یعنی « روح قانون » .

قانون مبانی اطمینان در تمامی روابط اجتماعی است و بازار، اقتصاد و سرمایهداری امنیت دارد چون قانون محور همه روابط است .قانون حافظ منافع همه افشار به خصوص سرمایه داران است و البته طبقه متوسط، قانون مدار ترین قشر این مملکت.قانون، به طبقه متوسط انگیزه میدهد، برایش امید به آینده میسازد و تبدیلش میکند به موتور پیشرفت جامعه.
.: :.