تبلیغات
گاز ِمورچه - دانشگاه هاروارد ---- هاوارد مک دونالد

تاریخ : دوشنبه 1391/12/21 | 18:33 | نویسنده : مورچه کتابخون

هاروارد قبل از اینکه دانشگاه باشد، نوعی موزه است.ساختمان ها، حیاط مرکزی، کتابخانه و مراکز جانبی اداری و دانشجویی که بعضا بیش از سیصد سال عمر دارند و دانشگاه را به یک موزه ساختمانی تبدیل کردهاند اما این تمام ماجرا نیست، موزه های متعدد علمی ای که در دپارتمان های مختلف وجود دارند، بهترین دانشگاه دنیا را جلوی چشمانت میگذارند.

اینجا همه چیز باید از قبل برنامه داشته باشد و همین که به قاعده تهران بی برنامه و اطلاع وارد مؤسسه شدیم، طبیعتاحیران ماندیم که چرا اینجا اینقدر سوت و کور است و نگهبانی هم دم در نیست که بپرسید "خرتان به چند"؟ و هزار سین، جیم دیگر.

 بالاخره یک دانشجوی کم سن و سال پیدا کردیم که پشت رایانه اش سخت مشغول کار بود.سوال کردیم که کسی را میخواهیم که کمی در مورد موسسه توضیح بدهد و جالب این بود که پاسخ داد نمیدانم در اتاق بغلی چه کسانی کار میکنند و کارشان چیست و معنی اش این بود که فقط کار خودش را میدانست و بس.

دانشجوی هاروارد و انسان آمریکایی اصلا یعنی همین، یعنی: تقسیم کار، کار خودت را به قاعده حرفه ای هستی، به قدری که در دنیا کسی به گردت نمیرسد اما در زمینه دیگر هیچ اطلاع اندکی نداری، حتی اطلاعات روزمره و اداری.

دانشجویان هاروارد به خصوص در سطح تحصیلات تکمیلی از باهوش ترین مطلع ترین دانشجویان جهاننند اما این کم اطلاعی شان از عالم و آدم عجیب تحت تأثیرت قرار میدهند و خوب روشن میکند که در این مملکت رسانه است که همه کاره میشود.
.: :.