تبلیغات
گاز ِمورچه - هدف تو مشخصه ؟

تاریخ : یکشنبه 1391/12/6 | 22:20 | نویسنده : یک مورچه

شاید  حتی بشه این طوری ادعا کرد که توی کشتی ایران ، حداقل تا الان شبیه اش را نداشتیم. در بیست و چهار سالگی ، توانسته  3 تا مدال جهانی بگیرد و یکنقره المپیک.  

مجری توی مصاحبه ازش پرسید:  ببین صادق!  تو بچه بودی هم فکر میکردی قهرمان المپیک شی؟

صدایش را صاف کرد ، جواب داد:  آره !

مجری برنامه هنگ کرده بود !

_ ببین صادق،  الان رو نمیگم ها ، منظورم اون موقع هاس که بچه بودی ، اون وقت هام یعنی یه  همچین فکری میکردی؟

خندید.

_آره ههه خب!  مامانم مم اینجاست میتونین ازش بپرسین.  من وقتی هفت هشت سالم  بود ها ، هر وقت تلویزیون "سر زد از افق" میداشت ، بدو بدو می پریدم  بالا مبلها ، دستامو می بردم بالا، صدایم کلفت میکردم مثل این گوینده های ورزشگاه و  داد می زدم:

 این صادق گودرزی ه ، قهرمان المپیک  !
.: :.