تبلیغات
گاز ِمورچه - حرف و عمل

تاریخ : یکشنبه 1392/05/27 | 22:48 | نویسنده : مورچه ملکه
انسان چون خودش موجوده پیچیده ایه، همیشه به دنبال راحتی میگرده .
حرف زدن خیلی راحت تر از عمل کردنه .اما باید بدونی نسبت به حرفایی که میزنی و فکرایی که میکنی مسئولی !
یه جای باید حساب کتاب پس بدی. اصلا یکی داره ما رو از اون بالا نگاه میکنه .
 فکرایی که بقیه درموردمون میکنن هیچ؛ اما اگه خودت جلو خودت بشکنی و اعتبارتو پیش خدات از دست بدی با هیچی بر نمیگرده !

 دلتو به اندازه حرفات بزرگ کن..: :.