تبلیغات
گاز ِمورچه - سکوت

تاریخ : جمعه 1392/06/1 | 12:19 | نویسنده : مورچه ملکه

چند وقتیه دلم پر میکشه یه چیزی رو به یه کسی بگم .
اون موضوع فقط یه گوش شنوا داره اما نمیدونم بهش بگم یا نه؟ بختک ،بدجوری روی واژه هام سایه انداخته .
زبونم سنگینه و اصلاً دست و دلم به گفتنش نمیره ! چی میشد آدما ذهن همدیگه رو می خوندند  ؟؟
افکارم با سکوت زندانیه و هیچ تاریخی نمیتونم برای آزادیش تعیین کنم !!
گاهی حس میکنم خیلی خیلی ناتوانم !.: :.