تبلیغات
گاز ِمورچه - سردرگمی

تاریخ : یکشنبه 1392/08/5 | 22:49 | نویسنده : مورچه ملکه
همه با تو آروم میشن؛
اما تو ...
برای اینکه آروم بشی دارو مصرف میکنی.
همه میخوان تو توی مراسماشون باشی؛
اما تو ...
حوصله مهمونی نداری.
همه وقتی با تو حرف میزنن به یه راه حل خوب میرسن؛
اما تو ...
هیچ راه حلی واسه خودت نداری.
همه حسرت تو رو میخورن؛
اما تو ...
چیزی در خودت برای حسرت خوردن بقیه نمیبینی.
کاش میدونستی چته ؟
شاید اینطوری خودت به خودت کمک میکردی .
کاش زود بگذره .
کاش ...

.: :.