تبلیغات
گاز ِمورچه - نفر سوم

تاریخ : جمعه 1392/09/8 | 22:41 | نویسنده : مورچه ملکه
از نفر سوم تو زندگی بدم میاد .
همیشه یه نفر سومی باید باشه که
هدفش خراب کردن و گرفتن موقعیت و جایگاه، پیش نفر دومه؛
و یا با دخالت و حسادت هاش نگذار آب خوش از گلو پایین بره
چرا بقیه به حق خودشون قانع نیستند ؟؟
بیایید سعی کنیم نفر سوم زندگی کسی نشیم .
والا انصاف نیست ....: :.